Barion Pixel
Words are deeds.”

Cart content

Checkout

Total price:

New books Atlantisz books All books in shop Our recommendation Customers favorite Discount Books

Check out our latest books

Nemzet, állam, régió - Tanulmányok Erdélyről és a Kárpát-medence interetnikus kapcsolatairól a 19-20. században

Nemzet, állam, régió - Tanulmányok Erdélyről és a Kárpát-medence interetnikus kapcsolatairól a 19-20. században
Cover: Kötött
ISBN: 9789731960586
Language: magyar
Size: 21
Page no.: 263
Publish year: 2013
-10%
3 800 Ft
3 420 Ft
Preorder
(You have to login)
Discounted prices are valid only for orders placed through our webshop.

Nemzet, állam, régió - Tanulmányok Erdélyről és a Kárpát-medence interetnikus kapcsolatairól a 19-20. században

Tanulmányok Erdélyről és Kárpát-medence interetnikus kapcsolatairól a 19–20. században

Romsics Ignác hét tanulmányból álló új kötetének témája nemzet, nemzetiség és állam viszonyának kárpát-medencei alakulása az elmúlt két évszázadban – különös tekintettel Erdélyre és az Erdéllyel kapcsolatos nagyhatalmi politikára. A nyitó tanulmány a Habsburg Monarchia küzdelmét mutatja be a birodalmon belüli nacionalista törekvésekkel a 19. század elejétől az I. világháború utáni felbomlásáig. Ezt a 20. századi magyar politika egyik legnagyobb alakjának, Bethlen Istvánnak Erdéllyel kapcsolatos 1918 és 1940 közötti elgondolásai követik. Ezután az Erdély Románia és Magyarország közötti megosztását eredményező második bécsi döntés megszületésének rekonstruálása olvasható. A negyedik tanulmány tárgya a magyar politikai elit és a leendő győztes nagyhatalmak szakértőinek háború alatti tervei az erdélyi kérdés kölcsönösen megnyugtató, illetve saját stratégiai szempontjainknak megfelelő rendezési elképzeléseiről. Erre mintegy válaszol az ötödik írás: az Erdély jövőjével kapcsolatos 1945–1946-os magyar, román és nagyhatalmi viták s végül a trianoni döntést megismétlő 1947-es párizsi békeszerződés bemutatása. Az ezt követő esszé az államszocializmus időszakának e tárgykörben tanúsított magyarországi közömbösségéről és passzivitásáról szól, míg az utolsó tanulmány tárgya az ezredforduló időszakára jellemző nemzetiségi politikák típusainak és technikáinak az áttekintése.
A kötet szerzői: Abloczy Balázs, Borián Elréd, Csorba László, Fodor István, Gali Máté, Hermann Gusztáv Mihály, Hermann Róbert, Kalmár János, Marosi Ernő, Paksa Rudolf, Pálosfalvi Tamás, B. Szabó János, Szőcs Tibor, Várkonyi Gábor
Publisher: Komp-Press
Category: Történelem / 20-21. század
Author's other books Full list

Related books

This site uses cookies to improve your user experience. Details Accept