Barion Pixel
A szavak tettek.”

A kosár tartlama

Tovább a fizetéshez

Összesen fizetendő:

Új könyvek Atlantisz könyvek Minden bolti könyv Ajánlatunk Vásárlóink kedvencei Most különösen kedvező árú könyvek

Tekintse meg legújabb könyveinket

A csúfolórigó nyomában - Egy lebilincselő kaland a kombinatorikus logika világában

A csúfolórigó nyomában - Egy lebilincselő kaland a kombinatorikus logika világában
Borító: Fűzött
ISBN: 9789632796680
Nyelv: magyar
Méret: 18
Oldalszám: 320
Megjelenés éve: 2012
-10%
2 500 Ft
2 250 Ft
Előrendelés
(Bejelentkezés szükséges)

A csúfolórigó nyomában - Egy lebilincselő kaland a kombinatorikus logika világában

„Ray­mond Smullyan képes arra, hogy a ma­te­ma­ti­ka leg­abszt­rak­tabb té­má­it konk­rét és bű­bá­jos ké­pek­ben tárja az ol­va­só elé. A Csú­fo­l­óri­gó a kom­bi­na­to­ri­kus lo­gi­ka alap­ja­it olyan tré­fás fo­gal­ma­kon ke­resz­tül hozza közel az ol­va­só­hoz, mint a Gö­del-er­dő, az in­verz po­szá­ta, a dup­lán csú­fo­ló­dó rigó, a fan­tasz­ti­kus madár, a ma­dár­szo­cio­ló­gus vagy éppen a me­ta-ma­dár­szo­cio­ló­gus.”

„Ha nem Smullyan­nek, akkor ugyan kinek jut­ha­tott volna eszé­be, hogy a kom­bi­na­to­ri­kus lo­gi­kát, amely je­len­leg a szá­mí­tás­tu­do­mány­ban és a mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia ku­ta­tá­sá­ban is a ku­ta­tás hom­lok­te­ré­ben áll, ma­da­ra­kat meg­szó­lal­tat­va ma­gya­ráz­za el? A leg­jobb az egész­ben, hogy az ol­va­só­nak nem kell is­mer­nie a mo­dern lo­gi­kát ahhoz, hogy meg­ért­se, miről is éne­kel­nek ezek az okos ma­da­rak.”

„Smullyan fi­gye­lem­re méltó le­le­mé­nyes­ség­gel, báj­jal és »ör­dö­gi« hátsó szán­dék­kel ve­ze­ti az óvat­lan ol­va­sót az erdő mé­lyé­re, egé­szen addig, amíg az or­ni­to­ló­gi­ai lo­gi­ka le­he­tet­len­né teszi szá­má­ra, hogy lássa a ma­da­rak­tól a fákat. És mi­cso­da ma­da­rak­tól! Bár­csak Smullyan min­den ér­ve­lést ilyen él­ve­ze­tés­sé tenne!”

Kiadó: Typotex
Kategória: Természettudomány
Kapcsolódó könyvek

Our Garden Birds

10%4 968 Ft5 520 Ft

Kosárba
Ez az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Részletek Elfogadom