Európa egyik legszebb írásának a világ első tudományos akadémiája volt egykor megrendelője és felhasználója. A Galilei-tanítványok által használt betűket rekonstrukciójuk és gondos modernizálásuk által mentettük át a mai, digitális korszakba – elsőként az Atlantisz olvasói számára.

A nagy újkori tipográfus és könyvművész, a sokáig Amszterdamban alkotó Misztótfalusi Kis Miklós (1650, Misztótfalu–1702, Kolozsvár) neve éppúgy fogalom volt Italiában, Lengyelországban, Svédországban, Angliában és Németországban, mint Grúziában és Örményországban. Amikor Firenze nagyhercege, Leopoldo di Toscana életre hívta a világ első tudományos akadémiáját, méltó formában akarta kiadni a Galilei-tanítványok – akadémiájának tudósai – írásait. A hercegi nyomda a kor legelegánsabb nyomdai betűit keresve választotta Misztótfalusi Kis Miklós betűit. Giovanni Filippo Cecchi nyomdájában készült el és jelent meg 1691-ben e híres könyv, Lorenzo Magalotti: Saggi di Naturali Esperienze fatte nell’ Accademia del Cimento című műve. E gyönyörű betűket számos firenzei nyomdász egészen a XVIII. század végéig használta.

Kis Miklós nevét viseli a Magyar tipográfusok díja, Misztótfaluban múzeumot hoztak létre emlékére, munkásságáról, ezen belül talán legszebb alkotásáról, ún. firenzei betűiről is hazai és külföldi tanulmányok a legnagyobb csodálattal írnak. Csúcsteljesítménye, a firenzei betűcsalád, méltó színvonalú és korszerű digitalizálásának nagy munkájára azonban korábban nem került sor. 

Kis Miklós korának ma már szinte elfeledett, kifinomult betűkultúrájához híven, eltérően rajzolta meg a különböző méretű betűket, hiszen szemünk másként képes olvasni a kisebb és a nagyobb karaktereket. Ezt a gazdagságot is be kívánjuk mutatni, fel akarjuk támasztani. 

Az Atlantisz által vállalt munka fázisai:

  • A még fellelhető régi könyvek felkutatása, fotografikus feldolgozása és tipográfiai vizsgálata.
  • Az egyes betűk és az egész íráskép komplex tipográfiai rekonstrukciója, újratervezése, újraszerkesztése. Tulajdonképpen egy egyszerre régi és új betűkészlet megkomponálása
  • a Kis Miklós-féle alapokból kindulva a mai tipográfiai igényeknek megfelelő írás létrehozása.
  • Az eredmény digitalizálása.
  • A firenzei betűk történetének megírása és többnyelvű publikálása.
  • Az újrakomponált  betűkkel készült új könyvek kiadása.

A projektet 2017-ben indítottuk. Először a régi könyv még elérhető példányát kellett megtalálni, mely egy római antikváriumban várt ránk. A betűk és az írás új életre keltésére, rekonstruálására és egyben a mai szükségletekhez formálására barátunkat, az egykori Medvetánc folyóirat munkatársát, Kravjánszki Róbertet kértük fel. Évekig tartó munkával született meg a betűket és viszonyaik logikáját elemző s újrakomponáló, a Kis Miklós 1688-as betűin alapuló Atlantisz Antiqua. 

A Magalotti-kötetet és az első eredményeket 2018-ban az Atlantisz Könyvszigeten mutattuk be neves hazai és küföldi vendégek előtt.  Köszönjük a nagyszerű tipográfusnak és minden barátunknak – különösen Peter Sötjének és a Goethe Intézetnek –, akik ebben segítettek. 

Az “Atlantisz Antiqua Roman” és “Atlantisz Antiqua Italic” néven immár nemzetközi jogvédelem alatt álló, szépséges latin betűkészlet magától értetődő módon mutatja be, milyen szorosan és elválaszthatatlanul tartoznak össze Európa városai és humanista tradíciói közös íráskultúránkban. A könyvkészítők és a mecénások, a tudósok és a művészek legjobb teljesítményei az évszázadok során összefonódtak, egymásba épültek.

2020 az Atlantisz Antiqua betűkkel tipografizált első Atlantisz-kötet megjelenésének éve.

A nagy munka második lépéseként többek között görög és héber betűkkel szeretnnénk kiegészíteni a fontkészletet, hiszen ezek nélkül sok klasszikus tárgyú, fontos könyv nem volna nyomatható.

A folytatásához további egykorú könyvek felkutatására és feldolgozására van szükség, ami nemzetközi együttműködést, kutatómunkát jelent. Itáliai, holland és német barátaink nagy rokonszenve kíséri a munkát, amelyhez azonban támogatókra van szükségünk. Abban bízunk, hogy egy ilyen kiemelkedő magyar és nemzetközi kulturális örökségmentő s egyben modern, XXI. századi projekt megmozdítja azokat, akik értik jelentőségét és szépségét.