Barátaink szíves tájékoztatására:
Az Atlantisz megtiszteltetésnek tekinti, hogy olyan kiváló tudósokkal kapcsolatban említik, mint Steiger Kornél vagy Radnóti Sándor. Büszkék vagyunk a nemzetközi megbecsülésnek is örvendő új magyar Platón-összkiadásra, a magyar filozófia és klasszika-filológia utóbbi évtizedeinek e kiemelkedő szakmai teljesítményére. Nagyszerűnek és különleges eredménynek tartjuk, hogy e hatalmas munkára több egyetem tanszékeit összefogó, különböző generációkhoz tartozó tudományos műhely jött létre. Teljesítménye sokáig mértékadó lesz a művelt közönség körében. A műveltében. Ami a támogatást illeti, annak - úgy tudjuk -, kb. 20%-a az ELTE kezelési költsége, a maradék harmada jutott 10 Platón-kötet kiadásra. Ezek nem újrakiadások. Vagy teljesen új fordítások a korábbi használhatatlanok helyett, vagy mondatról mondatra átdolgozottak, jórészt újrafordítottak. (Ilyenkor két jogdíjat kell fizetni, hiszen a réginek is vannak jogai.) Valamennyit nagyon komoly tanulmányok, nagyterjedelmű és alaposságú jegyzetek kísérnek. A fordító mellett az erre jutó nem túl nagy összegen a jegyzetírók, tanulmányírók (van kötet, melyet több tanulmány is kísér), szakmai és nyelvi kontrollszerkesztők (egy-egy kötet pl. filozófus, görögös és történész lektort is kívánhat), kiadói szerkesztők, tördelők (a "Stephanus-számok" miatt speciálisan bonyolult a tördelés), s a nyomda osztoztak. A kiadó természetesen minden fillérrel elszámolt. S nem akármilyen fordítók, lektorok ők: az ógörög filozófiai nyelv legjobb ismerői, kutatói. E fordítási feladatot a világon mindenütt a legnehezebbek és legnagypbb megbecsülésnek örvendők közé sorolják. A nem könyvkiadásra fordított - tehát nem általunk felhasznált - nagyobb összeget az ezzel gazdálkodók feltehetően a hihetetlen nagy feladatot jelentő előzetes kutatásokra, a Platón-kutatás mai vitáiról informáló konferenciákra, s persze szakirodalomra fordították. Az talán érthető, bár szomorú, ha kulturálatlan emberek azon gúnyolódnak, mire jó a filozófia, mire való a művészet, a zene stb. Miért is kell pár évtizedenként újrafordítani a klasszikusokat, pl. Shakespeare-t? Műveletlenségük talán nemcsak az ő hibájuk. De legalább a derék, olvasott-olvasó ember szedje össze magát, ha ez ügyben megszólal! Mert éppenséggel volna mit mondani a magyar kultúra színe-javának védelmében.