Harkányi András fordítását nem lehet eléggé dicsérni. A fentiekből talán kiderült, hogy Shaftesbury esetében nem csak egy korszakos hatású gondolkodóról van szó, hanem az angol nyelvű klasszicista próza egyik legnagyobb mesteréről is. Ráadásul nem várhatunk tőle a rendszeralkotókra jellemző következetes fogalomhasználatot, több kulcsszava (mint a wit esetében láttuk) egyszerűen nem csak egy dolgot... jelent. A fordítás nem csak rendkívül nagy szakértelemről tanúskodó, briliáns értelmezése a szövegnek, de valódi esztétikai élményt is ad. Egyszóval méltó Shaftesburyhez. [...] A kötet sokkal több, mint egyetlen esszé fordítása. Amikor Shaftesbury Characteristics címen egységes könyvvé rendezte a legfontosabb írásait, kereszthivatkozások hálójával kapcsolta össze az elegyes műveket, s az új kötet az összes hivatkozott szöveget tartalmazza – ha az korábban nem létezett magyarul, akkor új fordításban, ha már igen, akkor rendkívüli gonddal korrigálva, s a főszöveghez simítva. Így tehát Shaftesbury teljes életművéről áttekintést ad ez a könyv, amelyről egészében elmondható, hogy – különösen egy olyan szerző esetében, akinek írásaiból máig nem készült kritikai összkiadás – nemzetközi összehasonlításban is lenyűgöző munka. (Részlet Harkányi András Shaftesbury-fordításának egy recenziójából - Lord Shaftesbury: Sensus communis: Esszé a szellem és a jó kedély szabadságáról –, a Jelenkor recenzense Gárdos Bálint volt.)

"Méltó és alkalmas formában jelent meg első alkalommal magyarul Shaftesbury harmadik grófjának, a felvilágosodás klasszikus szerzőjének műve.... a fordítás igen választékos nyelvű..." Részlet egy Harkányi András Shaftesbury-fordításáról írt recenzióból. (Lord Shaftesbury: Sensus communis: Esszé a szellem és a jó kedély szabadságáról – a BUKSZ recenzense Horkai Hörcher Ferenc volt.)