Barion Pixel
A szavak tettek.”

A kosár tartlama

Tovább a fizetéshez

Összesen fizetendő:

Új könyvek Atlantisz könyvek Minden bolti könyv Ajánlatunk Vásárlóink kedvencei Most különösen kedvező árú könyvek

Tekintse meg legújabb könyveinket

Bizáncon innen és túl

Bizáncon innen és túl
Borító: Fűzött
ISBN: 9786155073656
Nyelv: magyar
Méret: 25
Oldalszám: 632
Megjelenés éve: 2018
-10%
2 625 Ft
2 363 Ft
Elfogyott

Bizáncon innen és túl

"Volt egyszer egy város, nem egy a sok közül, hanem több, mint ezer éven át a Város, ahová vágyott görög és római, arab és perzsa, orosz és szerb, normann és velencei, ezer más népség - és persze magyar is. Hol támadóként, hogy betörje kapuját, hol kereskedőként, hogy eladja portékáját, hol zarándokként, hogy megcsodálja templomait és ereklyéit, hol tudósként, hogy bújja kéziratait - hol amatőrként, hogy szerethesse és elvigyen belőle haza egy darabkát.

Hatása messze sugárzik Európában, Ázsiában, Afrikában évszázadokon át, vonzása kitörölhetetlen nyomokat hagy: szent püspökei, szerzetesei, császárai, liturgiája, épületei, művészete megtermékenyítették, és - még ha tagadják is - máig is éltetik Európa titkos, eleven lelkét, az Egyházat.

E kötet szerény tanulmányai egy-egy kockája annak a mozaiknak, amelyből felsejlik Bizánc - vagy ahogy egy évezreden át mindenki ismerte: Konstantinápoly. Az angyaloktól óvott Város, amelyen innen és túl a menny határai tapinthatók ki."

Tartalom:
Rövidítések

Előhang

Szent Miklós ünnepére

I. Bizáncon innen - Patrisztika

A Tízparancsolat Órigenész teológiájában

Imádság és imaformák az Apophtegmata Patrumban

"Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet..." (Mt 6,17) - Közösségi és egyéni böjt a 4-5. században

Singidunumi Ursacius és Mursai Valens, az arianizmus pannóniai képviselői

Töredékes jellemrajz Ióannész Khrüszosztomoszról

A Szentlélek és a keresztények Aranyszájú Szent János műveiben

Nazianzoszi Szent Gergely pneumatológiája és utóélete egy florilégium tükrében

Konstantin mint koinosz episzkoposz - a vallás a hatalom vagy a hatalom a vallás szolgálatában?

A 418-as Karthagói zsinat dogmatikus kánonjainak recepciója a bizánci egyházban. Adalék az eredeti bűn teológiájához a görög hagyományban

A feltámadt test milyensége: Jób 19,15-17 patrisztikus egzegézise

A prófétai szellem támasztotta konfliktusok az első évezredben

A Filokália patrisztikus forrásai

Róma püspökének primátusa az első évezredben

II. Bizánc

Szent Péter bilincseinek konstantinápolyi tisztelete

Újabb lehetséges adalék a magyarok balkáni kalandozásaihoz

"Turkia metropolitája". Újabb adalék a bizánci egyház történetéhez a középkori Magyarországon

"Turkia metropóliája". Kísérlet a Szent István kori magyarországi orthodox egyházszervezet rekonstrukciójára

Turkia metropóliájáról egy negyedszázad múltán. Válaszadási kísérlet a felmerült problémákra

Szent István: rex apostolicus - iszaposztolosz

Fontolgatások Szent Gellért görög nyelvi műveltségéről

A körtvélyesi monostor

Zsigmond és Bizánc kapcsolatai

Folyt-e görög nyelvű, latin szertartású misézés a keresztesek által elfoglalt Konstantinápolyban? A cod. Halki Panagias 33 és tanulságai

Az angyalok mint "második fény". Palamasz Szent Gergely angyalokról szóló tanításának patrisztikus gyökerei és antropológiai vonatkozásai

Hogyan értékelték Palamasz Szent Gergelyt és tanítását Nyugaton, és miképp hatott ez a bizánci szertartású egyházak liturgikus könyveire?

A Xanthopuloszok a tiszta imáról

Az átistenülés a bizánci liturgiában

A liturgiába ágyazott liturgikus nyelv

III. Bizáncon túl

Khrüszosztomosz-idézetek Kálvin Institutiójában

Parthén munkácsi püspök felmentési processzusa

Giovanni Giuseppe de Camillis szebasztei püspökké és apostoli helynökké való kinevezése és felszentelése

Lelkipásztori problémák és megoldási kísérleteik: a "bigámus" papok

Adalékok a jezsuiták tevékenységéhez a magyarországi rutének uniója terén

A görömbölyi görögkatolikus egyházközség a 18. században

Ortodoxok és görögkatolikusok Miskolcon a 18. században

Egyesült egyházak vagy testvéregyházak?

Damjanovics Judit: A magyarországi görögök liturgikus zenei élete a 18. században

Damjanovics Judit: A munkácsi egyházmegye papjainak és kántorainak szellemi élete a 16-18. században

Damjanovics Judit - Baán István: A munkácsi görögkatolikus egyházmegye zenei élete a 18. században

Görögkatolikus liturgikus reformkísérlet a II. Vatikáni zsinat után

Utószó

Konstantinápolyi napló (részletek)
Kapcsolódó könyvek

Ez az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Részletek Elfogadom