Barion Pixel
Words are deeds.”

Cart content

Checkout

Total price:

New books Atlantisz books All books in shop Our recommendation Customers favorite Discount Books

Check out our latest books

Eljövendő múlt. Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél

Eljövendő múlt. Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél
Cover: Fűzött
ISBN: 9789632364810
Language: magyar
Size: 22,4
Page no.: 127
Publish year: 2011
-10%
2 000 Ft
1 800 Ft
Preorder
(You have to login)

Eljövendő múlt. Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél

A könyv Nietzsche genealógiai elgondolásait fenomenológiai perspektívából, Husserl és Heidegger történeti elmélkedéseinek fényében próbálja újraértelmezni és a genealógiát mint a
történeti önmegismerés programját bemutatni. Ez a fenomenológiai interpretáció szemben áll Michel Foucault vállalkozásával, aki a saját, inkább a posztmodernhez közelítő filozófiai törekvéseit kísérelte meg alátámasztani a nietzschei
genealógia öntörvényű értelmezésén keresztül. Foucault a hangsúlyt egyértelműen a szétszakítottság, önazonosság- és eredethiány mozzanataira helyezi, melyek – legalábbis szerinte
– a genealógiai gondolkodás fő jellemzői. Ezzel szemben e könyv a genealógiát a jövőre irányuló aktivista megközelítésmódként mutatja be, amely az aktuálisan fennálló, az együttélést és a világértelmezést meghatározó normatív rend
fellazítására irányul: a jövőbeni cselekvés új előfeltételeit e normatív rend történeti eredetének feltárása révén próbálja
kialakítani. Az így értett genealógia egy adott korszakot meghatározó egzisztencia-feltételek újraalakítására és új – a jövőbeni cselekvést meghatározó – értelmek képzésére törekszik, emiatt van szüksége arra is, hogy a jelent uraló
előfeltevésekkel és azok történeti eredetével szembenézzen, azoktól ezáltal távolságot nyerjen. A genealógiai kutatás ezért alapjában szabadság-elvű: a mélyebb, artikuláltabb történeti
önmegértés növeli az egzisztencia szabadságát, a döntésképességét és így hozzáférhetőbbé válnak azok a mélydimenziók, ahol új értelmek képződése történik.
The series's other books Full list

hamis Alef, A

10%1 755 Ft1 950 Ft

Add to cart

Related books

This site uses cookies to improve your user experience. Details Accept